สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ New inventions

Inventions นำเสนอ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และชมการสาธิตสิ่งใหม่ๆ อัปเดตมาให้ท่านชมกันเป็นประจำ เชิญติดตามชมได้ที่นี่

  • New inventions.
  • Creative ideas.
  • Future technology.
  • Watch Future Technology Demos.

New Update


Heavy Machinery เครื่องจักรกลหนัก
Medical Devides อุปกรณ์ทางการแพทย์
Energy (Natural Resources)พลังงานธรรมชาติ
Tools (Non-electrical & Manual) เครื่องมือ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
Furniture (เฟอร์นิเจอร์)
Visual (Lens & Display)ภาพ (เลนส์และจอแสดงผล)

Commuting Devices อุปกรณ์การเดินทาง

รวมสิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินทาง (Commuting Devices) ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ทำให้มนุษย์ใช้ในการเดินทาง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว

New updateเรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านชมเป็นประจำ ติดตามได้ที่นี่ครับ http://invention-new.blogspot.com

Heavy Machinery เครื่องจักรกลหนัก

รวมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Machinery) ที่ใช้งานในการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง ฯลฯ

New Updateเรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านชมเป็นประจำ ติดตามได้ที่นี่ครับ http://invention-new.blogspot.com

Food & Cooking สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับอาหารและการทำอาหาร

 รวมสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหาร (Food & Cooking) รวมทั้งเครื่องมือการทำอาหาร การรับประทานอาหาร (Eating) การถนอมอาหาร กับแนวความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ

New Update


เรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านชม ติดตามได้ที่นี่ครับ http://invention-new.blogspot.com

Fun Ideas & Inspiring Concepts สิ่งประดิษฐ์ที่สนุกและสร้างแรงบันดาลใจ

 รวมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ กับแนวคิด ความสนุก(Fun Ideas) แนวคิดแรงบันดาลใจ(Inspiring Concepts)
และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

New Update


นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และชมการสาธิตเทคโนโลยีในอนาคต เรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านชมเป็นประจำ ติดตามได้ที่นี่ครับ http://invention-new.blogspot.com

Electrical & Automatic สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

 รวมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์ที่ทำงานระบบอัตโนมัติ  (Electrical & Automatic) เรามีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านชม ติดตามได้ที่นี่ครับ http://invention-new.blogspot.com

Visual สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับภาพและการแสดงผล

รวมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยี เกี่ยวกับภาพ เลนส์และการแสดงผล

Visual (Lens & Display)

Watch Future Technology Demos
new inventions
creative ideas
future technology

 นำเสนอ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และชมการสาธิตเทคโนโลยีในอนาคต http://invention-new.blogspot.com