สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ New inventions

Inventions นำเสนอ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ และชมการสาธิตสิ่งใหม่ๆ อัปเดตมาให้ท่านชมกันเป็นประจำ เชิญติดตามชมได้ที่นี่

  • New inventions.
  • Creative ideas.
  • Future technology.
  • Watch Future Technology Demos.

New Update


Heavy Machinery เครื่องจักรกลหนัก
Medical Devides อุปกรณ์ทางการแพทย์
Energy (Natural Resources)พลังงานธรรมชาติ
Tools (Non-electrical & Manual) เครื่องมือ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
Furniture (เฟอร์นิเจอร์)
Visual (Lens & Display)ภาพ (เลนส์และจอแสดงผล)